BAŞVURU KILAVUZU

1.ADIM- ÖZET GÖNDERME

Özet Metnin Kongre Sekretaryasında son başvuru tarihine kadar gönderilmesi, 

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. 

Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. 

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. 

Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. 

Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

25 Mayıs 2022

 tarihine kadar gevhernesibekongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Özet Metninizi gönderirken tüm yazarların email adresleri ve cep telefon numaralarının emailinizde bildirilmesi gerekmektedir. E mail adresleri ya da cep telefonu numaralarında eksiklik olması halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır

2. ADIM- BİLGİLENDİRME

Özet metninin değerlendirilmeye alınıp alınmayacağı konusunda bilgilendirme mailinin sekretarya tarafından gönderilmesi

3. ADIM- KABUL/RED YAZISI

en çok 5 gün içinde Hakem değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilmesi

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

4 ADIM- KESİN KAYIT

Kongreye kesin kaydınızın 28 Mayıs 2022 tarihine kadar yapılmış olması ve katkı payı dekontunu kongre sekretaryasına mail olarak gönderilmesi 

5 ADIM- TAM METİN GÖNDERİMİ 

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. 

Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından 

TAM METİNLERİNİZİ en geç 20 Haziran 2022 tarihine kadar 

gevhernesibekongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.

6 ADIM- Kongrede Sunum

Sunulmamış olan sözel ve poster bildiriler kongreye kabul edilmiş olsalar dahi, kongre kitapçığında yer almayacaklardır.

Sunulmayan bildiriler için ücret iadesi yapılmamaktadır