top of page

BAŞVURU KILAVUZU

1.ADIM- ÖZET GÖNDERİMİ

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. 

Özet değerlendirme süreci en çok 3 gün sürmektedir. 

Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. 

Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. 

Özetlerinizi word/doc formatında en geç 

10 Şubat 2024

 tarihine kadar gevhernesibekongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Özet Metninizi gönderirken tüm yazarların email adresleri ve cep telefon numaralarının emailinizde bildirilmesi gerekmektedir. E mail adresleri ya da cep telefonu numaralarında eksiklik olması halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır. Kitap yayın aşamasında email adresleri ve cep telefon numaraları bildirinizden silinecek ve böylece iletişim bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmamış olacaktır

2. ADIM- BİLGİLENDİRME

Özet metninizin bizlere ulaşmasının ardından tarafınıza bilgilendirme yapılması

3. ADIM- KABUL/RED YAZISI

en çok 3 gün içinde Hakem değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilmesi

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

4 ADIM- KESİN KAYIT

Özetinizin kabul edilmesi halinde 10-13 Şubat 2024 tarihleri arasında kesin katılımınızı belirtere bir email göndermeniz gerekmektedir. Böylece kongreye katılımınız için kayıt süreci tamamlanmış olacaktır. 

5 ADIM- TAM METİN GÖNDERİMİ 

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. 

Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından 

TAM METİNLERİNİZİ 20-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 

gevhernesibekongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir.

6 ADIM- KONGREYE KATILIM

Kongremize online ya da yüz yüze katılarak sunum yapılması gerekmektedir. Sunulmamış bildiriler kongre kitapçığında yer almayacaklardır.

bottom of page