KAYIT SÜRECİ

Tek bildiri ile katılım 325 TL

İki bildiri ile katılım 550 TL

(bildiri kaç yazarlı olursa olsun, ücret sabittir ve tek ücret yatırmak yeterlidir)

son ödeme günü: 5 Nisan 2021

Hesap No Bilgileri

eklenecektir

En fazla 3 bildiri ile katılabilirsiniz. 

Tek katılım ücreti ile bir bildiri sunabilirsiniz

Her bir ek bildiri için bir adet katılım ücreti daha yatırılması gerekmektedir

Katılım ücretine

- Kongre E- Kitabı

- Katılım belgesi (PDF)

GEVHER NESİBE ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ - 2021  All rights reserved