top of page

YAZIM KURALLARI

 

DİKKAT

Bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderirken lütfen ORCID numaranızı ekleyiniz

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak gevhernesibekongresi@gmail.com adresine 10 Şubat 2024 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekmektedir. Bildirinizi erken göndermek  hem programınızın sağlıklı ilerlemesi bağlamında hem de başvuru kısıtlamalarıyla karşılaşmamak adına oldukça avantajlı bir durumdur. 

• Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Özetler başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 300 kelime olmalıdır. Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.

o Başlık: Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.
o Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve cep telefon numaralarını belirtmelidirler.
o Kelime sayısı: Başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 300 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler: MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.
o Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.
o Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
Araştırmalar: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç
Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç
o Özet içerisinde en fazla 1 adet resim ve/veya 1 tablo olmalıdır.

• Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe göre kongre yürütme kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği; kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır.

Tam Metin Yazım Kuralları

(Tam Metin Kitabı için)

​Tam Metinleriniz

- En az 1.200 kelime olmalıdır (üst sınır yoktur)

-  Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri başlığın altında      

  belirtilmelidir.

- İstenilen atıf biçimi kullanılabilir

- Diğer tüm şekilsel ayarlar İKSAD editörleri tarafından yapılacaktır

Örnek Tam Metin İçin TIKLAYINIZ

bottom of page