top of page

DOÇENTLİK
ÜAK'ın 9 Ağustos 2023 tarihli Doçentlik Kriterlerine ilişkin yeni düzenlemesine göre "diğer uluslararası bilimsel etkinlikler" kategorisinde doçentlik kriterlerini sağlayan kongrenin düzenleme ve bilim kurulları ilgili tüzel kişiliğin yönetim kurulu kararı ile ve resmi yazı ile görevlendirilmişlerdir. Kongre sonrası bildiri kitabı ile beraber söz konusu üst yazı katılımcılarla paylaşılacaktır

Kongremiz doçentlik kriterlerini sağlamaktadır

Akademik teşvik kriterlerine uygun değildir

bottom of page