top of page

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi​, Biyofizik, Biyoistatistik, Fizyoloji, İmmünoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Tarihi ve Etik, Tıp Eğitimi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik

Cerrahi Bilimler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak - Burun- Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik-Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji

Diş Sağlığı

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi , Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi , Diş Hastalıkları ve Tedavisi , Endodonti , Ortodonti , Pedodonti , Periodontoloji , Protetik Diş Tedavisi, Oral Patoloji 

Eczacılık
Ebelik

Hemşirelik
Medikal Mühendislik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Turizmi
Sağlık Hizmetleri
Veteriner Hekimliği
Odyoloji

bottom of page