DÜZENLEME KURULU

Dr. Almaz AHMETOV, Azerbaycan Tıp Akademisi

Dr. Hasan BÜYÜKASLAN, Harran Üniversitesi

Dr. Shahadat MAVLYANOVA, Kerki Şehir Hastanesi

Dr. Hüseyin ERİŞ, Harran Üniversitesi

Dr. Havva MEHTIEVA, Moskova Sağlık Enstitüsü

BİLİM ve DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Dr. Lütfü AŞKIN
Adıyaman Üniversitesi
Dr. Elvira NURLANOVA

Tver Medical Academy
Dr. Dilek BAYKAL
Atlas Üniversitesi
Dr. Özcan BUDAK
Sakarya Üniversitesi

Dr. Aleksey STRİJKOV

Seçenov Üniversitesi
Dr. Alper KAFKASLI
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi

Dr. Ahu PAKDEMİRLİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Dania ALKHATİB

Al-Quds Üniversitesi
Dr. Hilal ERDOĞAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Daikh BADİS
BATNA Üniversitesi
Dr. Sveta TOKBERGENOVA
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Dr. Ramazan KOZAN
Gazi Üniversitesi
Gizem ÇALIBAŞI KOÇAL
Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Ángel A. CARBONELL-BARRACHINA
Miguel Hernández Üniversitesi
Dr. Pınar CELEPLİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Shahadat MAVLYANOVA
Türkmenistan Kerki Hastanesi
Dr. Ayşe ÜNAL
Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Gör. ALANUR ÇİFTÇİ ŞİŞMAN
Sağlık Bil. Üni. Hamidiye Diş Hek. Fak.